Vy můžete změnit budoucnost ČR

Také vás nebaví současný politický režim a chcete být součástí celospolečenské proměny v ČR? Staňte se spolu-tvůrcem!

POLITICKÉ HNUTÍ OBČANSKÁ SOUNÁLEŽITOST

Za 28 let existence ČR je zřejmé, že zastupitelská demokracie se čím dál více vzdaluje od samotných občanů. Proto je potřeba nastavit jiný model demokracie – demokracii participativní. Jinými slovy, v dnešní době existují takové komunikační prostředky, které by měly občanům umožňovat přímo ovlivnit rozhodování svých zastupitelů.

Občanská sounáležitost je tu pro všechny slušné, poctivé a odvážné lidi, kteří touží a chtějí navrátit moc do těch správných rukou. Pojďme si od našich zastupitelů společně vzít zpět to, co nám po právu patří – svobodnou volbu a odpovědnost za naše životy!

JAK CHÁPEME POLITIKU

Současný politický systém chce z občanů dostat maximum energie, výkonu a peněz. Vše to skrývá za vzletná slova o demokracii a humanismu. Realita je ale jiná… rozmáhá se čím dál horší diktát shora dolů. Již nežijeme v demokratickém právním státu.

Kdo je ve skutečnosti stát?

Proč nikdo nepracuje na inovaci politického systému?

My politiku chápeme jako nástroj nalézání shody s obyvateli země. Nástroj, který promítá vůli občanů a jejich představy o správě věcí společných. Cílem naší politiky je vytváření podmínek pro šťastný a naplněný život všech slušných a poctivých občanů. A zároveň nastavení hranic těm, kteří pouze parazitují na druhých.

Je třeba upřednostnit zdravý rozum před ideologiemi!

Chceme vyvažovat míru práv a odpovědnosti občanů.

STÁT JSME MY – OBČANÉ!

(tak praví Ústava ČR)

POSLÁNÍ OBČANSKÉ SOUNÁLEŽITOSTI

Politické hnutí Občanská sounáležitost si vzalo za poslání ruku v ruce s občany naší země změnit východiska pro řešení situací ve společnosti.

Toho dosáhneme tím, že umožníme samotným občanům zvolit si míru spolurozhodování (participace) na správě věcí veřejných a dalším směřování ČR.

Chceme zajistit, aby zákony umožňovaly občanům např. prostřednictvím referenda rozhodovat o zásadních otázkách ve společnosti, jako třeba:

Chceme zajistit zakotvení základních lidských práv a svobod všech občanů přímo do Ústavy ČR. Shodnout se na lidských morálních hodnotách, na kterých budeme stavět společnou budoucnost našeho státu.

Umožňujeme, aby se mohlo ve prospěch občanů zhodnotit to nejlepší z myšlení pravicových i levicových politických přístupů. Vyjadřujeme vůli občanské společnosti v duchu občanských, regionálních i národních zájmů. To vše zakládáme na respektování principů a zákonitostí přírody.

NÁŠ PROGRAM STAVÍME S VÁMI NA SPOLEČNÝCH HODNOTÁCH!

ROZHODNĚTE SE VY, JAK A PODLE ČEHO MÁTE ŽÍT

Uvědomujeme si, že současná ministerstva a jejich náplň dlouhodobě nereflektují potřeby lidí. Stát se čím dál více jeví jako technokratická instituce, která občany předhazuje napospas byrokracii.

ZAKLADATEL A PŘEDSEDA HNUTÍ OBČANSKÁ SOUNÁLEŽITOST

Václav Vorel

Předseda

Narodil jsem se v Rokycanech, dětství jsem prožil ve Spáleném Poříčí a vystudoval Střední průmyslovou školu stavební v Plzni – obor vodohospodářský.

Skoro 30 let se zabývám strategickým a změnovým poradenstvím ve firmách. Od roku 2007 jsem občansky a politicky aktivní.

Využívám zkušeností nabytých během přímé účasti na změnách v roce 1989. Moc dobře si uvědomuji, že nyní máme podobnou příležitost udělat skutečnou společenskou proměnu ve prospěch většiny obyvatel.

Chcete se stát spolu-tvůrcem?

Vyplňte své údaje, spojíme se s vámi

Vaše údaje sjou v bezpečí služby google.

Close