Pouze vy měníte budoucnost ČR

Ano, i když se nám to nemusí jevit na první pohled proveditelné, je to tak! Prožíváme zásadní krizi a je nutné napravit vztahy ve společnosti.

Každý z nás mění podobu ČR svým přístupem k životu. 

Hledáte jak a chcete být součástí celospolečenské proměny v ČR? Staňte se spolu-tvůrcem!

VY ROZHODUJETE O BUDOUCNOSTI ČR

Žijeme v době, který ohrožují přirozené uspořádání vztahů mezi lidmi i národy. Politika se nástrojem legalizace násilného ovládaní většiny menšinou. Hnutí Občanská sounáležitost přináší nástroje návratu k svobodnému projevování vůle poctivých, pracovitých a odvážných lidí, kteří chtějí žít v míru, svobodě, zdraví a dostatku. 

Demokracie chápeme jako nástroj komunikace, hledání porozumění a společného řešení uspořádání společnosti. Přinášíme posun od zastupitelské demokracie k PARTICIPATIVNÍ DEMOKRACII.

NEKANDIDUJEME SAMOSTATNĚ - pomocí záměru PROMĚNA ČR pracujeme na vzniku celonárodního seskupení aktivních občanů, skupin obyvatel, občanských a podnikatelských subjektů, strana hnutí pro převzetí plné odpovědnost za své životy, regiony a správu země!

VOLME SEBE - V OBCÍCH A MĚSTECH SE RODÍ NOVÍ SPRÁVCI ZEMĚ!

JAK CHÁPEME POLITIKU

Současný politický systém chce z občanů dostat maximum energie, výkonu a peněz. Vše to skrývá za vzletná slova o demokracii a humanismu. Realita je ale jiná… rozmáhá se čím dál horší diktát shora dolů. Již nežijeme v demokratickém právním státu.

Kdo je ve skutečnosti stát?

Proč nikdo nepracuje na inovaci politického systému?

My politiku chápeme jako nástroj nalézání shody s obyvateli země. Nástroj, který promítá vůli občanů a jejich představy o správě věcí společných. Cílem naší politiky je vytváření podmínek pro šťastný a naplněný život všech slušných a poctivých občanů. A zároveň nastavení hranic těm, kteří pouze parazitují na druhých.

Je třeba upřednostnit zdravý rozum před ideologiemi!

Chceme vyvažovat míru práv a odpovědnosti občanů.

STÁT JSME MY – OBČANÉ!

(tak praví Ústava ČR)

POSLÁNÍ OBČANSKÉ SOUNÁLEŽITOSTI

Politické hnutí Občanská sounáležitost si vzalo za poslání ruku v ruce s občany naší země změnit východiska pro řešení situací ve společnosti.

Toho dosáhneme tím, že umožníme samotným občanům zvolit si míru spolurozhodování (participace) na správě věcí veřejných a dalším směřování ČR.

Chceme zajistit, aby zákony umožňovaly občanům např. prostřednictvím referenda rozhodovat o zásadních otázkách ve společnosti, jako třeba:

míře zapojení ČR do mezinárodních struktur – typu EU, NATO, WHO atp.
charakteru společensko-ekonomického uspořádání státu – tj. jestli chceme být demokracie, monarchie, autoritářský systém atp.
nakládání s bohatstvím země – nerostným, přírodním, kulturním atp.

Chceme zajistit zakotvení základních lidských práv a svobod všech občanů přímo do Ústavy ČR. Shodnout se na lidských morálních hodnotách, na kterých budeme stavět společnou budoucnost našeho státu.

Umožňujeme, aby se mohlo ve prospěch občanů zhodnotit to nejlepší z myšlení pravicových i levicových politických přístupů. Vyjadřujeme vůli občanské společnosti v duchu občanských, regionálních i národních zájmů. To vše zakládáme na respektování principů a zákonitostí přírody.

NÁŠ PROGRAM STAVÍME S VÁMI NA SPOLEČNÝCH HODNOTÁCH!

ROZHODNĚTE SE VY, JAK A PODLE ČEHO MÁTE ŽÍT

Uvědomujeme si, že současná ministerstva a jejich náplň dlouhodobě nereflektují potřeby lidí. Stát se čím dál více jeví jako technokratická instituce, která občany předhazuje napospas byrokracii.

ZAKLADATEL A PŘEDSEDA HNUTÍ OBČANSKÁ SOUNÁLEŽITOST

Václav Vorel

Předseda

Narodil jsem se v Rokycanech, dětství jsem prožil ve Spáleném Poříčí a vystudoval Střední průmyslovou školu stavební v Plzni – obor vodohospodářský.

Skoro 30 let se zabývám strategickým a změnovým poradenstvím ve firmách. Od roku 2007 jsem občansky a politicky aktivní.

Využívám zkušeností nabytých během přímé účasti na změnách v roce 1989. Moc dobře si uvědomuji, že nyní máme podobnou příležitost udělat skutečnou společenskou proměnu ve prospěch většiny obyvatel.

Chcete se stát spolu-tvůrcem?

Vyplňte své údaje, spojíme se s vámi

Vaše údaje sjou v bezpečí služby google.

Close