NAŠE CÍLE PO VOLBÁCH

Volby vždy ukazují, co chce většina obyvatel - posilují víru občanů, že mohou být podle ústavy skutečnými vlastníky České republiky - viz ÚSTAVA ČR

Občanská sounáležitost drží podporovat rozvoj regionů a současně iniciovat a koordinovat vznik celonárodního transformačního seskupení pro volby. Každý z vás již po volbách uvidí, že občané mají obrovskou sílu.

Podporujeme aktivně nově zvolené zastupitele a společně s nimi:

• POŽADUJTE OD ZASTUPITELŮ OBCÍ, ABY SE ZAPOJILI DO MÍROVÉHO HNUTÍ A ZEMĚ NEBYLA DÁL OHROŽOVÁNO MILITANTNÍM CHOVÁNÍM VLÁDY A ZÁKONODÁRNÝCH SBORŮ

• POŽADUJTE, ABY ODSTOUPILA VLÁDA A BYLY VYPSÁNY PŘEDČASNÉ VOLBY 

• POŽADUJTE OD STÁTU VĚTŠÍ PRÁVO SAMOSTATNĚ ROZHODOVAT A MÍT PŘÍZNIVĚJŠÍ ROZPOČTOVÉ URČENÍ DANÍ - TY MAJÍ ZŮSTAT OBČANŮM A REGIONŮ

• SOUSTŘEĎTE SE NA VZÁJEMNOU POMOC S PODPOROU ZASTUPITELSTVA OBCE - MĚSTA 

• VYUŽÍVEJTE MÍSTNÍ REFERENDA, ABYCHOM SPOLEČNĚ POSILOVALI ZÁJMY VĚTŠINY OBYVATEL, NÁRODNÍ A REGIONÁLNÍ ZÁJMY 

Uvědomme si společně nad výsledky komunálních voleb, kdo má právo a legitimitu sloužit občanům a rozvíjet sounáležitost tvořivou prací na vyřešení krizí a obnově , rozvoji České republiky.

Z malých pramínků se stává řeka, každý váš hlas tvoří sbor nositelů změn. 

S ODVAHOU TVOŘME NOVOU REALITU

NEHODLÁME BÝT POUZE DALŠÍM IDEOLOGICKÝM SUBJEKTEM!

Pouze na základě kvalitní komunikace můžeme společně s vámi, občany, rozhodovat o budoucnosti a celkovém směřování naší země.


I.

NOVÉ SPOLEČENSKO-EKONOMICKÉ USPOŘÁDÁNÍ STÁTU

Naším cílem je umožnit samotným občanům zvolit si míru spolurozhodování (participace) na správě věcí veřejných a dalším směřování ČR.

JAKÁ CHCEME NASTAVIT PRAVIDLA

jak mezi sebou občané a politici komunikují na regionální a celonárodní úrovni
o čem mohou rozhodovat politici
o čem rozhodují občané

II.

NOVÁ SPOLEČENSKÁ SMOUVA

Shodněme se na základních lidských právech a morálních hodnotách, které zakotvíme v Ústavě ČR.

Na základě toho zrevidujme všechny zákony a odstaňme ty, které odporují těmto hodnotám. Jen tak poznáme, co komu prospívá.

Zákony mají být pro lidi, ne jen pro vybrané!

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT

vytváříme s vámi společnou dohodu o tom, jakými pravidly se v naší zemi chceme řídit
chceme umožnit všem skupinám obyvatel, aby společně komunikovaly a rozhodovaly
na základě společenské smlouvy si zajistíme, aby zákony sloužily občanům

III.

NAPLŇOVÁNÍ VŮLE OBČANŮ

Chceme zajistit, aby zákony země umožňovaly občanům např. prostřednictvím referenda rozhodovat o zásadních otázkách ve společnosti.

Jen tak můžeme v maximální míře naplňovat demokratické principy.

Politici tu mají být pro lidi, nikoliv je využívat!

CHCEME, ABY OBČANÉ VŽDY

rozhodovali v důležitých státních otázkách
měli právo veta ve všech zásadních připravovaných zákonech
mohli kdykoliv odvolat zastupitele, s jejichž prací nejsou spokojeni

IV.

OBNOVA EKONOMICKÉ SOBĚSTAČNOSTI ČR

Hodláme nastavit důslednou kontrolu nad veškerými finančními toky státu.

Chceme vědět, kdo v minulosti uzavřel jaké závazky a pohledávky. Jestli byly v zájmu naší země – a pokud ne, kdo z nich nejvíce profitoval. Zjednejme si nápravu!

CHCEME OBNOVIT

regionální soběstačnost občanů
podporu lokálních výrobků a služeb
rozvíjet informovanost a vzdělanost všech skupin obyvatel

V.

OBNOVA BEZPEČNÉ A SUVERÉNNÍ ČR

Převezměme kontrolu nad bezpečnostními a silovými složkami státu. Nastavme lepší pravidla jejich průběžné kontroly zákonodárnými sbory.

Revidujme kroky státu proti jeho občanům, rehabilitujme a odškodněme neoprávněně stíhané – např. za názorovou odlišnost a touhu diskutovat.

Chceme spolu žít ve skutečně právním státu!

JE TŘEBA URYCHLENĚ ZAJISTIT

kvalitu vnitřní bezpečnosti státu – při zachování osobní svobody občanů
bezpečnost státu a ochranu našich hranic
vystupovat a rozhodovat jako suverénní stát

VI.

AUDIT STÁTU ZA OBDOBÍ OD ROKU 1989

Udělejme si jasno v tom, jak jsme v naší zemi v minulosti hospodařili.

Chceme znát měřitelné výsledky vládnutí našich minulých zastupitelů!

Na základě toho vytvoříme takové kontrolní mechanismy a pravidla, abychom se v budoucnosti vyvarovali stejných chyb.

CO CHCEME VĚDĚT

proč se naše země stále více zadlužuje
proč klesá hrubý národní důchod
a kdo naši zemi ekonomicky vysává

Book Your FREE 30-min Strategy Call Now

Enter your details below to get booking details now

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close