NAŠE CÍLE PŘED VOLBAMI

Pro všechny občany, podnikatele, politiky i média

POUČENÍ OD SNĚMOVNÍCH VOLEB 2021 pro KOMUNÁLNÍ S SENÁTNÍ VOLBY 2022

V roce 2021 jsme aktivně iniciovali řadou jednání i společně u kulatých stolů vytvoření celonárodního seskupení sil pro proměnu České republiky. 

Občanské iniciativy a politické subjekty se však pokusily samostatně, avšak marně prosadit ve volbách. Situace přinesla velké poučení a miliń "ztracených hlasů" ve prospěch změn 

JAK ZHODNOTIT  DALŠÍ PŘÍLEŽITOST ?

Převzít odpovědnost za města a obce v komunálních volbách těmito kroky: 

Před volbou si uvědomit, odkud se berou problémy České republiky

Pochopit, že pokud stát nevyřeší příčiny, tak důsledky se přenesou na regiony

Volit proto s vědomím vlastní síly slušné, schopné a odvážné kandidáty

Stát má sloužit občanům, ne je vysávat - chtít vaší práci, vaše peníze vaší důvěru…

Volit kandidáty, kteří chtějí suverénní národní stát a silné regiony


Volit i nové senátory, kteří chrání zájmy občanů a hledají pravdu v moři propagandy.

Důvěřujeme většině obyvatel, že vyjádří odpovědně vůli žít a rozhodovat o prostředí, podmínkách k životu v míru, zdraví a dostatku.

O maximálně soběstačných regionech, kde rozhodují rozumní občané nikoli ideologové.


Další navrhované kroky naleznete v sekci "PO VOLBÁCH".

Stejně jako tomu bylo v roce 1989, i nyní chceme spojit celou občanskou společnost za jediným cílem – žít ve svobodné a prosperující zemi.

Překonejme svůj strach z neznámého a udělejme rozhodnou tečku za současným politickým zřízením v ČR.


SPOJENÍ OBČANSKÝCH A POLITICKÝCH SIL

Chceme vytvořit celonárodní politickou sílu, která převezme odpovědnost za náš stát.

KOHO VÍTÁME KE SPOLEČNÉ PRÁCI

politicky aktivní a organizované občany
členy regionálních politických subjektů
členy celonárodních politických subjektů

Červenec 2021

AKTIVNÍ PŘÍSTUP K VOLBÁM

Apelujeme na všechny lidi, kteří se nebojí vystoupit na veřejnosti a jasně deklarovat, že my (občané) jsme stát!

Stejně jako v roce 1989 vyjádříme naši potřebu žít ve svobodné a prosperující zemi.

Změna začíná u každého z nás. A pouze proměnou přístupu jednotlivce se může proměnit celá společnost. Jen tak můžeme dělat tu pravou politiku!

Všichni moc dobře víme, co je skutečně potřeba změnit. Sdílejme mezi sebou to, co si mnozí z nás zatím nechtějí přiznat nahlas. Změna je možná a nevyhnutelná!

Srpen 2021

ZAJIŠTĚNÍ SPRAVEDLIVÝCH VOLEB

Nechme si od státu zaplatit za kontrolu volebních výsledků. Naším společným cílem je mít svobodné a demokratické volby.

Bez ohledu na to, za koho budete kandidovat nebo koho volit, ohlídejte si průběh voleb.

POJĎME DO VOLEBNÍCH KOMISÍ

zkontrolujme si počet hlasů ve volbách
zajistěme si regulérní sčítání hlasů
naplňme společně volební zákon

Září 2021

VOLBY NANEČISTO (PŘED VOLBAMI)

Budeme s různými organizovanými subjekty v občanské společnosti prověřovat možnost celonárodního nezávislého a průkazného volebního průzkumu.

Naším cílem je spočítat předběžné výsledky u voleb a předejít tak zjevným manipulacím s hlasy voličů ve volbách 2021.

Podporou realizace akce si budete moci ověřit, že nejste sami, kdo chce v těchto volbách rozhodnout. Výsledky poté sečteme a rádi zveřejníme.

PROČ PŘED VOLBAMI?

chceme nezávislý volební průzkum
zjistěme náš možný výsledek ve volbách
uvědomme si, jak jsme společně silní

Book Your FREE 30-min Strategy Call Now

Enter your details below to get booking details now

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close